Steinberg Inc

Beëindiging van belastinginwonerskap: veranderinge op pad vir rente en kapitaalwins

Artikel 9H van die Inkomstebelastingwet bepaal dat ‘n natuurlike persoon se jaar van aanslag as geëindig geag word op die datum onmiddellik voor die dag waarop daardie persoon ophou om ‘n inwoner te wees, vir Suid-Afrikaanse belastingdoeleindes. Verder word daar geag dat daardie persoon se daaropvolgende belastingjaar op die dag begin wat daardie persoon opgehou […]

LBS en nie-inwoners

Indiensnemingsinkomste word oor die algemeen belas waar die dienste fisies uitgeoefen word. Die plek van kontraksluiting, waar die werkgewer gevestig is en waar die vergoeding betaal word, is irrelevant wanneer diensinkomstebelasting bepaal word. Hierdie beginsel word deur Suid-Afrikaanse wetgewing en regspraak ondersteun. Inkomste wat van Suid-Afrikaanse werkgewers verdien word vir dienste wat in Suid-Afrika gelewer […]

Old McDonald het ‘n plaas gehad en was belas

Boerdery in Suid-Afrika is soos tweede natuur vir baie Suid-Afrikaners, maar die  belastingimplikasies van boerderybedrywighede laat ‘n paar vrae ontstaan wanneer ‘n belastingpligtige se belasbare inkomste bepaal word. Die belasting van boerderybedrywighede is onderhewig aan ‘n unieke stel belastingreëls. SARS vereis dat alle inkomste en uitgawes wat verband hou met boerderybedrywighede afsonderlik openbaar word sodat […]

Kapitaalwinsbelasting na die dood

Artikel 9HA van die Inkomstebelastingwet handel oor geagte verkope deur ’n oorledene. Hierdie artikel van die Wet veroorsaak dikwels verwarring, veral as daar erfgename of legate is anders as die langslewende gade. Ingevolge die bepaling, word ’n afgestorwe persoon behandel asof hy of sy hul bates op die sterfdatum van die hand gesit het, vir […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X