Steinberg Inc

Is siviele vonnisse vatbaar vir herroeping?

Op 11 Maart 2022 het die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika verlof tot appèl toegestaan ​​en ’n bevel van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Wes-Kaap Afdeling, tersyde gestel. Die kwessie voor die hof in Barnard Labuschagne Incorporated v SARS was of ’n gesertifiseerde verklaring wat deur SARS ingedien is en as ’n siviele vonnis hanteer is, vir […]

Old McDonald het ‘n plaas gehad en was belas

Boerdery in Suid-Afrika is soos tweede natuur vir baie Suid-Afrikaners, maar die  belastingimplikasies van boerderybedrywighede laat ‘n paar vrae ontstaan wanneer ‘n belastingpligtige se belasbare inkomste bepaal word. Die belasting van boerderybedrywighede is onderhewig aan ‘n unieke stel belastingreëls. SARS vereis dat alle inkomste en uitgawes wat verband hou met boerderybedrywighede afsonderlik openbaar word sodat […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X