Steinberg Inc

Beëindiging van belastinginwonerskap: veranderinge op pad vir rente en kapitaalwins

Artikel 9H van die Inkomstebelastingwet bepaal dat ‘n natuurlike persoon se jaar van aanslag as geëindig geag word op die datum onmiddellik voor die dag waarop daardie persoon ophou om ‘n inwoner te wees, vir Suid-Afrikaanse belastingdoeleindes. Verder word daar geag dat daardie persoon se daaropvolgende belastingjaar op die dag begin wat daardie persoon opgehou […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X