Steinberg Inc

Is siviele vonnisse vatbaar vir herroeping?

Op 11 Maart 2022 het die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika verlof tot appèl toegestaan ​​en ’n bevel van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Wes-Kaap Afdeling, tersyde gestel. Die kwessie voor die hof in Barnard Labuschagne Incorporated v SARS was of ’n gesertifiseerde verklaring wat deur SARS ingedien is en as ’n siviele vonnis hanteer is, vir […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X