Steinberg Inc

Belastinggevolge van leningsrekeninge wat met dividendbetalings afgehandel is

Ingevolge die Wet op Belastingadministrasie kan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID), in antwoord op ’n aansoek, bindende privaatmenings (BPR) uitreik en duidelik maak hoe die Kommissaris die bepalings van die belastingwette sou interpreteer en toepas met betrekking tot ’n spesifieke voorgestelde transaksie. BPR 346 bepaal die inkomstebelasting en dividendbelasting-gevolge van die aflossing van binne-groeplenings by wyse […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X