Steinberg Inc

Dit is alles goed en wel om vir jou bates uitbetaal te word, maar wat van die agterstallige verdienste intussen?Kleinsake-eienaars wat ‘n korttermyn kommersiële versekeringspolis het, is dikwels nie bewus daarvan dat hulle nie gedek mag word vir die verlies aan inkomste nie, kragtens ‘n standaard kommersiële polis.

Alhoewel ‘n standaard korttermynversekeringspolis vir KMO’s kan help om verskeie bates ná ‘n verlies te vervang of te herstel, bied dit nie dekking teen die verlies aan inkomste as gevolg van ‘n besigheid wat nie in staat is om ‘n diens – ná ‘n gedekte verlies – te lewer nie.

Besigheidsonderbrekingsdekking word deur versekeraars as opsionele dekking aangebied om ‘n besigheid te beskerm teen die verlies aan inkomste ná ‘n versekerde gebeurtenis. Vir hierdie dekking om na ‘n verlies in werking te tree, moet daar ‘n finansiële verlies vir die besigheid wees as gevolg van die onvoorsiene voorval wat veroorsaak word deur ‘n gevaar wat ingevolge die onderliggende kommersiële korttermynversekeringspolis verseker is.

Wanneer ‘n onderneming sy perseel sluit en nie kan funksioneer nie, sal dit nie net tot finansiële verliese en kontantvloei-ontwrigting lei nie, maar dit kan ook die voortbestaan van die besigheid bedreig indien dit nie sy kontraktuele verpligtinge teenoor kliënte en verskaffers kan nakom nie.

Wat deur besigheidsonderbrekingsversekering gedek word
Die meeste tipes besigheidsonderbrekingsversekering dek die volgende items:
Winste: ‘n Polis sal vergoeding verskaf vir die winste wat ‘n besigheid in vorige maande sou verdien as ‘n spesifieke gebeurtenis nie plaasgevind het nie.
Vaste koste: Dit kan bedryfsuitgawes insluit, asook ander kostes wat aangegaan word om sake te doen.
Tydelike hervestiging: Sommige polisse dek die koste verbonde aan verhuising na en bedryf vanaf ‘n tydelike besigheidsplek.

Kommissie en opleidingskoste: In die nasleep van ‘n besigheidsonderbrekingsgebeurtenis, sal ‘n maatskappy dikwels masjinerie moet vervang en personeel moet heroplei oor hoe om die nuwe masjinerie te gebruik. Besigheidsonderbrekingsversekering kan hierdie koste dek.

Addisionele uitgawes: Besigheidsonderbrekingsversekering sal vergoeding verskaf vir redelike uitgawes (buiten die vaste koste) wat die onderneming in staat stel om met bedrywighede voort te gaan terwyl hy weer op vaste finansiële voet kom.

Burgerlike owerheid ingang/uitgang: ‘n Besigheidsonderbrekingsgebeurtenis kan veroorsaak dat ‘n maatskappy deur die regering gedwing word om sy deure te sluit en gevolglik aansienlike finansiële verliese ly. Voorbeelde sluit in gedwonge sluitings as gevolg van aandklokreëls wat deur die regering uitgereik is of straatsluitings wat verband hou met ‘n gedekte gebeurtenis.

Werknemerslone: Wanneer ‘n besigheid weens onvoorsiene omstandighede sluit, is dit van kardinale belang om loondekking te hê sodat werknemers steeds betaal kan word en om te voorkom dat hulle verloor word terwyl die maatskappy gesluit is.
Belasting: Besighede word steeds verplig om belasting te betaal, selfs wanneer ‘n ramp hom tref. Belastingdekking sal verseker dat ‘n besigheid sy belasting betyds kan betaal en boetes kan vermy.

Leningsbetalings: Besigheidsonderbrekingsdekking kan ‘n besigheid help om sy leningbetalings te maak, selfs wanneer hy nie inkomste genereer nie.

Oorspronlike Engelse Bron: Investopedia (www.investopedia.com)
Oorspronlike Engelse teks geskryf deur MALESELA MAUPA

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X