Steinberg Inc

Investment insights: Maximising interest returns

Navigating the trade-off between liquidity and return. Investors with a more short-term or undefined investment horizon often leave their money in a bank deposit of some sort. Interest rates have been rising during 2022, making bank investments more attractive than they were in the past 12 to 24 months. The key challenge for these investors […]

Verlies-van-inkomste dekking met ’n verskil

Waarom afleggingsdekking ’n ononderhandelbare behoefte is vir diegene wat tans werk Om afgelê te word, is een van die mees traumatiese oorgange in ’n persoon se loopbaan, en terwyl die wêreld worstel met die nasleep van die pandemie en gespanne ekonomieë, is afleggings ongelukkig steeds ’n werklikheid vir baie mense. Die trauma van ’n aflegging, […]

Die belastingimplikasies van afstandwerk vanuit die buiteland

Wanneer remote-werkernemers buite SA geleë is, raak die belastingkwessies ingewikkeld Afstandwerk vanaf buitelandse jurisdiksies het al hoe meer gewild geword tydens die COVID-19-pandemie. Ten spyte van die verslapping van die toesluitreëls in die meeste jurisdiksies, blyk dit dat werkgewers nie moet verwag dat die werkplek sal terugkeer na hoe dit voor die pandemie was nie. […]

Belasting van veranderlike vergoeding: Veranderinge is op pad

Die Konsep Wysigingswetsontwerp op Belastingwette is op 29 Julie 2022 gepubliseer. Die wetsontwerp se publikasie dui die begin van die belastingwetgewende wysigingseisoen aan. Die voorgestelde wetswysigings is tans oop vir publieke kommentaar en deelname. Bestuurders en betaalstaatadministrateurs moet kennis neem van ‘n voorgestelde verandering aan die wyse waarop veranderlike vergoeding belas sal word, veral vanuit […]

Tax implications of cross-border remote working

When remote workers are located outside of SA, the tax issues get complicated Remote working from foreign jurisdictions has become increasingly popular during the COVID-19 pandemic.  Despite the lockdown rules being relaxed in most jurisdictions, it appears that employers should not expect the workplace to return to the way it was before the pandemic. For […]

Beëindiging van belastinginwonerskap: veranderinge op pad vir rente en kapitaalwins

Artikel 9H van die Inkomstebelastingwet bepaal dat ‘n natuurlike persoon se jaar van aanslag as geëindig geag word op die datum onmiddellik voor die dag waarop daardie persoon ophou om ‘n inwoner te wees, vir Suid-Afrikaanse belastingdoeleindes. Verder word daar geag dat daardie persoon se daaropvolgende belastingjaar op die dag begin wat daardie persoon opgehou […]

Your retirement ‘gift’ to SARS

Tax payable on your retirement lump sum. In last month’s issue of Tax Breaks, we dealt with the tax treatment of retirement lump sums when one resigns or is dismissed (prior to reaching normal retirement age). However, when you actually retire from a retirement fund, the rules are a bit different – and SARS gives […]

PAYE and non-residents

Employment income is generally taxed where the services are physically exercised. The place of contract conclusion, where the employer is based and where the remuneration is paid is irrelevant in determining the taxation of employment income. This principle is supported by South African legislation and case law. Income earned from South African employers for services […]

Wear-and-tear allowance

Capital expenditure incurred in the production of income and in carrying on of a trade does not qualify for a deduction under the so-called general deduction formula in section 11(a) of the Income Tax Act No 58 of 1962 (the Act). The Act does, however, grant deductions or allowances for specific types of capital expenditure […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X